«Ақ жол» Демократиялық партиясының
ресми сайты
Депутаттар

Депутаттар

Партия жарғысынан
VIII. Партияның Орталық Органдары.
...ттіктерін Партияның Орталық кеңесінің тиісті шешімін қабылдау арқылы Партияның Орталық кеңесінің Президиумына беруге құқылы. 36. Партияның Орталық кеңесiнiң мәжiлiстерi аралығында оның өкілеттігі Партияның Орталық кеңесiнiң Президиумына жүктеледі. 36.1. Партияның Орталық кеңесiнiң Президиумы үш айда бір реттен кем емес мерзімде Партия Төрағасының, немесе қажеттілікке қарай, Президиум мүшелерінің 1...