«Ақ жол» Демократиялық партиясының
ресми сайты

Партия төрағасы

Партия төрағасының орынбасарлары

Орталық Кеңес

Орталық Кеңесінің хатшылары

ОК Президиумы

Бақылау-тексеру комиссиясы

Партия комиссиясы

Орталық аппарат

Партия филиалдарының басшылары

Партия жарғысынан
VIII. Партияның Орталық Органдары.
...жолымен Партияның Орталық кеңесiне, Орталық кеңес Президиумына немесе Партия Төрағасына беруге құқылы. 35. Партияның Орталық кеңесі Партияның басқарушы органы болып табылады. 35.1. Партияның Орталық кеңесі Партия Съезіменсайланады.  Партияның Орталық кеңесінің өкілеттік мерзімі – төрт жыл. Партияның Орталық кеңесі шешуші дауыс құқығына ие 35 мүшеден тұрады.Орталық кеңеске шешуші да...