«Ақ жол» Демократиялық партиясының
ресми сайты

Партия төрағасы

Партия төрағасының орынбасарлары

Орталық Кеңес

Орталық Кеңесінің хатшылары

ОК Президиумы

Бақылау-тексеру комиссиясы

Партия комиссиясы

Орталық аппарат

Партия филиалдарының басшылары

Партия жарғысынан
IX. Партия филиалдары және өкілдіктері.
...екелеген өкілеттіктерін арнайы шешім қабылдай отырып, Партия филиалының (өкілдігінің) Кеңесіне не Төрағасына бере алады.  39.9. Партия филиалдарының (өкілдіктерінің) конференцияларының шешімдерін өздерінің өкілеттіктерінің аясында Партия Төрағасы тоқтата тұра алады және Партияның Орталық кеңесінің Президиумының және (немесе) Партияның Орталық кеңесі күшін жоя алады. 40. Конференциялар аралығы...