«Ақ жол» Демократиялық партиясының
ресми сайты

Партия төрағасы

Партия төрағасының орынбасарлары

Орталық Кеңес

Орталық Кеңесінің хатшылары

ОК Президиумы

Бақылау-тексеру комиссиясы

Партия комиссиясы

Орталық аппарат

Партия филиалдарының басшылары

Партия жарғысынан
IX. Партия филиалдары және өкілдіктері.
...я (жалпы жиналыс) болып табылады. 39.1. Партия филиалының (өкiлдiгiнің) конференциясы (жалпы жиналысы) Партия филиалының (өкiлдiгiның) Кеңесiнiң, оның Төрағасының немесе жергілікті бастауыш партия ұйымдарының 1/3-нің бастамасымен не Партияның Орталық басшылығының талап етуі бойынша қажеттілігіне қарай, бірақ кем дегенде екі жылда бiр рет шақырылады. 39.2. Партия филиалы (өкілдігі) конференциясының...