«Ақ жол» Демократиялық партиясының
ресми сайты
Партия филиалдарының басшылары

Партия төрағасы

Партия төрағасының орынбасарлары

Орталық Кеңес

Орталық Кеңесінің хатшылары

ОК Президиумы

Бақылау-тексеру комиссиясы

Партия комиссиясы

Орталық аппарат

Партия филиалдарының басшылары

Партия жарғысынан
II. Партияның негiзгi мақсаты мен мiндетi.
..., демократиялық және азат Қазақстан, әрбiр азаматтың лайықты өмiр сүруi. 11. Партияның негiзгi мiндетi – орын алып отырған әлеуметтiк, саяси және экономикалық мәселелерді, қарапайым қазақстандықтардың өмірін қарышты қадамдармен жақсартуды сындарлы жолмен шешуге нақты iс-қимыл арқылы ықпал ету....