«Ақ жол» Демократиялық партиясының
ресми сайты
Партия филиалдарының басшылары

Партия төрағасы

Партия төрағасының орынбасарлары

Орталық Кеңес

Орталық Кеңесінің хатшылары

ОК Президиумы

Бақылау-тексеру комиссиясы

Партия комиссиясы

Орталық аппарат

Партия филиалдарының басшылары

Партия жарғысынан
VIII. Партияның Орталық Органдары.
...екелеген өкілеттіктерді Партияның Орталық кеңесінің Президиумының тиісті шешімін қабылдау арқылы Партия Төрағасына беруге құқылы. 37. Партияның Орталық атқарушы органы Партия Төрағасы болып табылады. 37.1. Партия Төрағасы Партия съезімен төрт жыл мерзімге сайланады. Қажеттілік болған жағдайда, Партияның Орталық кеңесінің бастамасымен Партия Төрағасын мерзімінен бұрын сайлауға жол беріледі (импичме...