«Ақ жол» Демократиялық партиясының
ресми сайты
Партия филиалдарының басшылары

Партия төрағасы

Партия төрағасының орынбасарлары

Орталық Кеңес

Орталық Кеңесінің хатшылары

ОК Президиумы

Бақылау-тексеру комиссиясы

Партия комиссиясы

Орталық аппарат

Партия филиалдарының басшылары

Партия жарғысынан
VIII. Партияның Орталық Органдары.
...ттіктерін Партияның Орталық кеңесінің тиісті шешімін қабылдау арқылы Партияның Орталық кеңесінің Президиумына беруге құқылы. 36. Партияның Орталық кеңесiнiң мәжiлiстерi аралығында оның өкілеттігі Партияның Орталық кеңесiнiң Президиумына жүктеледі. 36.1. Партияның Орталық кеңесiнiң Президиумы үш айда бір реттен кем емес мерзімде Партия Төрағасының, немесе қажеттілікке қарай, Президиум мүшелерінің 1...