«Ақ жол» Демократиялық партиясының
ресми сайты
Жарғы

«Қазақстанның «Ақ жол» Демократиялық партиясы» қоғамдық бірлестігінің 2002 жылғы 12 қазанда II Съезінде БЕКІТІЛГЕН

2005 жылғы 13 наурызында V Съезінде ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛДІ:

2011 жылғы 9 қарашасында IX Съезінде ЖАҢА РЕДАКЦИЯДА ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛДІ:

2016 жылғы 3 ақпанында VIII Съезінде ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛДІ:
«Қазақстанның «Ақ жол»  
Демократиялық партиясы» қоғамдық
бiрлестiгiнің ЖАРҒЫСЫ

I.Жалпы ережелер.


1. «Қазақстанның «Ақ жол» Демократиялық партиясы» қоғамдық бiрлестiгi (бұдан әрі – Партия) Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексiне, Қазақстан Республикасының «Қоғамдық ұйымдар туралы» және «Саяси партиялар туралы» Заңдарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актiлерiмен осы Жарғыға сәйкес құрылған және өз қызметiн жүзеге асыратын саяси Партия болып табылады.
2. Партия мемлекеттiк билiктiн, жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың өкiлеттi және атқарушы органдарына азаматтардың, әр түрлi әлеуметтiк топтардың мүдделерiн ұсыну және оларды қалыптастыруға қатысу мақсатындағы саяси ерiк-жiгерiн бiлдiретiн, Қазақстан Республикасы азаматтарының ерiктi бiрлестiгi болып табылады.
3. Партия өз қызметiн мына қағидалар негiзiнде жүзеге асырады:
- ерiктiлiк;
- оның мүшелерiнiң тең құқықтылығы;
- есеп беру;
- жариялылық пен заңдылық;
- өзiн-өзi басқару;
- бiрлiк;
- қабылданатын шешімдердің алқалылық келісімділігі;
- партиялық тәртіп және Партияның жоғары басқару органдарының шешiмдерiн орындау мiндеттiлiгi;
- Партия органдарының сайланбалылығы, олардың Партия мүшелерi мен Партияның жоғары органдары алдында есеп берiп отыруы;
- бiртұтас идеологиялық, ұйымдастырушылық және қаржылық саясат.
 
1
 2 >>