«Ақ жол» Демократиялық партиясының
ресми сайты
Жарғы

«Қазақстанның «Ақ жол» Демократиялық партиясы» қоғамдық бірлестігінің 2002 жылғы 12 қазанда II Съезінде БЕКІТІЛГЕН

2005 жылғы 13 наурызында V Съезінде ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛДІ:

2011 жылғы 9 қарашасында IX Съезінде ЖАҢА РЕДАКЦИЯДА ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛДІ:

2016 жылғы 3 ақпанында VIII Съезінде ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛДІ:
«Қазақстанның «Ақ жол»  
Демократиялық партиясы» қоғамдық
бiрлестiгiнің ЖАРҒЫСЫ

I.Жалпы ережелер.


1. «Қазақстанның «Ақ жол» Демократиялық партиясы» қоғамдық бiрлестiгi (бұдан әрі – Партия) Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексiне, Қазақстан Республикасының «Қоғамдық ұйымдар туралы» және «Саяси партиялар туралы» Заңдарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актiлерiмен осы Жарғыға сәйкес құрылған және өз қызметiн жүзеге асыратын саяси Партия болып табылады.
2. Партия мемлекеттiк билiктiн, жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың өкiлеттi және атқарушы органдарына азаматтардың, әр түрлi әлеуметтiк топтардың мүдделерiн ұсыну және оларды қалыптастыруға қатысу мақсатындағы саяси ерiк-жiгерiн бiлдiретiн, Қазақстан Республикасы азаматтарының ерiктi бiрлестiгi болып табылады.
3. Партия өз қызметiн мына қағидалар негiзiнде жүзеге асырады:
- ерiктiлiк;
- оның мүшелерiнiң тең құқықтылығы;
- есеп беру;
- жариялылық пен заңдылық;
- өзiн-өзi басқару;
- бiрлiк;
- қабылданатын шешімдердің алқалылық келісімділігі;
- партиялық тәртіп және Партияның жоғары басқару органдарының шешiмдерiн орындау мiндеттiлiгi;
- Партия органдарының сайланбалылығы, олардың Партия мүшелерi мен Партияның жоғары органдары алдында есеп берiп отыруы;
- бiртұтас идеологиялық, ұйымдастырушылық және қаржылық саясат.
 
1
 2 >> 
Ұстау

I.Жалпы ережелер

II. Партияның негiзгi мақсаты мен мiндетi

III. Партия қызметiнiң нысаны

IV. Партия құқықтары мен мiндеттерi

V. Партияға мүшелiкке өтудiң және шығудың шарты, тәртiбi, партия мүшелерiн есепке алу, олардың құқықтары мен мiндеттерi

VI. Саяси партия мен оның құрылымдық бөлiмшелерiн құру тәртiбi

VII. Партияның ұйымдық құрылымы

VIII. Партияның Орталық Органдары

IX. Партия филиалдары және өкілдіктері

X. Партиядан кандидаттарды (кандидаттар тiзiмiн) ұсыну, олардың сайланбалы органдар құрамындағы қызметі және оларды қайта шақырып алу немесе орындарына басқа адамдарды ұсыну тәртiбi

XI. Партияның қаржысы мен мүлкi

XII. Партияның қаржылық-шаруашылық қызметі

XIII. Партия Жарғысы және Бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар енгiзу тәртiбi

XIV. Партияны қайта құру және қызметiн тоқтату

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы» Қоғамдық бірлестігінің 2002 жылғы 12 ақпандағы Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

Қосымша №1

Қосымша №2