«Ақ жол» Демократиялық партиясының
ресми сайты
Жарғы

XIII. Партия Жарғысы және Бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар енгiзу тәртiбi.

 55. Партияның Жарғысына және (немесе) Бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар тек Партия Съезiнiң шешiмiмен енгiзiледi.

56. Партия Жарғысына және (немесе) Бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар енгiзу жөнiнде ұсыныс жасауға Партияның кез келген мүшесiнiң құқы бар. Ұсыныс жазбаша түрде рәсімделіп, жан-жақты дәлелденiп, жазған адамның қолы қойылып, Партияның Орталық кеңесінің Президиумына жiберiлуi тиiс.
Партияның Орталық кеңесінің Президиумы бұл ұсыныс келiп түскеннен кейiн бiр ай iшiнде қарауға және қажеттілік болса оны талқылауды ұйымдастыруға мiндеттi.
57. Партия Жарғысына және (немесе) Бағдарламасына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жөнiндегi ұсынысты қолдаған жағдайда Партияның Орталық кеңесiнің Президиумы бұл ұсынысты Партияның Орталық кеңесi мен Партия Съезiнiң қарауына бередi.
58. Партия Съезі қабылдаған Партия Жарғысына және (немесе) Бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар заңнамаларда белгiленген тәртiп бойынша тiркеуден өткiзiлуi тиiс.