«Ақ жол» Демократиялық партиясының
ресми сайты
Жарғы

XIII. Партия Жарғысы және Бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар енгiзу тәртiбi.

 55. Партияның Жарғысына және (немесе) Бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар тек Партия Съезiнiң шешiмiмен енгiзiледi.

56. Партия Жарғысына және (немесе) Бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар енгiзу жөнiнде ұсыныс жасауға Партияның кез келген мүшесiнiң құқы бар. Ұсыныс жазбаша түрде рәсімделіп, жан-жақты дәлелденiп, жазған адамның қолы қойылып, Партияның Орталық кеңесінің Президиумына жiберiлуi тиiс.
Партияның Орталық кеңесінің Президиумы бұл ұсыныс келiп түскеннен кейiн бiр ай iшiнде қарауға және қажеттілік болса оны талқылауды ұйымдастыруға мiндеттi.
57. Партия Жарғысына және (немесе) Бағдарламасына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жөнiндегi ұсынысты қолдаған жағдайда Партияның Орталық кеңесiнің Президиумы бұл ұсынысты Партияның Орталық кеңесi мен Партия Съезiнiң қарауына бередi.
58. Партия Съезі қабылдаған Партия Жарғысына және (немесе) Бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар заңнамаларда белгiленген тәртiп бойынша тiркеуден өткiзiлуi тиiс.
Ұстау

I.Жалпы ережелер

II. Партияның негiзгi мақсаты мен мiндетi

III. Партия қызметiнiң нысаны

IV. Партия құқықтары мен мiндеттерi

V. Партияға мүшелiкке өтудiң және шығудың шарты, тәртiбi, партия мүшелерiн есепке алу, олардың құқықтары мен мiндеттерi

VI. Саяси партия мен оның құрылымдық бөлiмшелерiн құру тәртiбi

VII. Партияның ұйымдық құрылымы

VIII. Партияның Орталық Органдары

IX. Партия филиалдары және өкілдіктері

X. Партиядан кандидаттарды (кандидаттар тiзiмiн) ұсыну, олардың сайланбалы органдар құрамындағы қызметі және оларды қайта шақырып алу немесе орындарына басқа адамдарды ұсыну тәртiбi

XI. Партияның қаржысы мен мүлкi

XII. Партияның қаржылық-шаруашылық қызметі

XIII. Партия Жарғысы және Бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар енгiзу тәртiбi

XIV. Партияны қайта құру және қызметiн тоқтату

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы» Қоғамдық бірлестігінің 2002 жылғы 12 ақпандағы Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

Қосымша №1

Қосымша №2