«Ақ жол» Демократиялық партиясының
ресми сайты
Жарғы
«Қазақстанның «Ақ жол» Демократиялық партиясы»
                     Қоғамдық бірлестігінің Жарғысына
                     Қосымша № 1
  
 
«Қазакстанның «Ақ жол» Демократиялық партиясы» Қоғамдық бірлестігінің символикасы туралы
ЕРЕЖЕ
 
1. Осы Ереже «Қазакстанның «Ақ жол» Демократиялык партиясы» қоғамдық бірлестігі Жарғысының ажырамас бөлiгi болып табылады және Партия Жарғысының ережелеріне негізденіледі. Осы Ережеде қолданылған сөздермен терминдер Партия Жарғысындағы мағнаға сәйкес келеді.
2. «Қазакстанның «Ақ жол» Демократиялык партиясы» қоғамдық бірлестігі (бұдан әрі Партия) өзТуымен эмблемасыбар.
Ту жоғарғы және төменгі жағы көк жолақты, ортасындағы ақ жолақта шауып бара жатқан көгілдір түсті тұлпар бейнеленген полотнодан тұрады. Ақ жолақтың дәл ортасында бейнеленген шауып бара жатқан тулпар жарқын болашаққа жеткізетін ақ жолды білдіреді.
Тікбұрышыты тудың узындығы 2 метр, eні 1 метр. Көк түсті жолақтың өлшемі Тудың жалпы енінің 1/4, ортанғы ақ тусті бөлігінің өлшемі Тудың жалпы енінің 2/4 бөлігіндей.
Партияның эмблемасы мынадай:
Трапециялық пішінде бейнеленген Партияның толық атауының дәл ортасында ipi әріптермен «Ақ жол» деп жазылған, «Ақ» сөзі аққа, «жол» сөзі көгіддір түске жазылған. «Ақ жол» сөзінің жоғарғы жағына Партияның толық атауы мемлекеттік тілде, төменгі жағына орыс тілінде жазылған. Бастапқы «А» әрпінің алдыңғы жағына шауып бара жатқан тұлпардың басы және мойнының жоғарғы бөлігі бейнеленген. Бас пен мойын көгілдір түсіктің үстіне салыннған
Ақ және көгілдір түстердің үлесімі Партияның «Ақ жол» деген атауының мәнін ашады.
Ақ түс тазалықты, таңдалған жолдың ашықтығын, көгілдір түс ізгілікті, адалдықты, мақсаттармен ой армандардың игіліктілігін білдіреді.
Белгіленген сәйкестікті сақтай отырып, Ту мен эмблеманы үлкен және шағын өлшемде жасай беруге болады .
3. Партияның символикасы (Ту, эмблема) мынадай мақсаттар мен жағдайларда пайдаланылады:
- Партияның кеңселерінде, сондай-ақ құрылыс объектілерінде, ұйымдары мен кәсіпорындарында;
- Партияның фирмалық бланктерінде және өнімдерінде.
Партияның символикасы спортшылардың, жаттықтырушылардың және спортық делегациялардың киімдерінде пайдаланылуы мүмкін. Мұндай мақсаттарға пайдаланғанда Ту мен эмблема бейнесі осы Ережеде белгіленген сәйкестемелік қатынастар және үйлесімде рең-бояулар сақтала отырып, қажетті өлшемде (киім дизайны талаптарына сай) жасалуы мүмкін.
4. Қазақстанның заңнамаларына сәйкес, Партияның символикасы дизайнерлік және сыйлық бұйымдар жасау мақсатына да пайдаланылуы мүмкін.
5. Партияның символикасы тек Партияның органдарының тапсырмасы тапсырмасы (тапсырысы) бойынша ғана жасалады
Ұстау

I.Жалпы ережелер

II. Партияның негiзгi мақсаты мен мiндетi

III. Партия қызметiнiң нысаны

IV. Партия құқықтары мен мiндеттерi

V. Партияға мүшелiкке өтудiң және шығудың шарты, тәртiбi, партия мүшелерiн есепке алу, олардың құқықтары мен мiндеттерi

VI. Саяси партия мен оның құрылымдық бөлiмшелерiн құру тәртiбi

VII. Партияның ұйымдық құрылымы

VIII. Партияның Орталық Органдары

IX. Партия филиалдары және өкілдіктері

X. Партиядан кандидаттарды (кандидаттар тiзiмiн) ұсыну, олардың сайланбалы органдар құрамындағы қызметі және оларды қайта шақырып алу немесе орындарына басқа адамдарды ұсыну тәртiбi

XI. Партияның қаржысы мен мүлкi

XII. Партияның қаржылық-шаруашылық қызметі

XIII. Партия Жарғысы және Бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар енгiзу тәртiбi

XIV. Партияны қайта құру және қызметiн тоқтату

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы» Қоғамдық бірлестігінің 2002 жылғы 12 ақпандағы Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

Қосымша №1

Қосымша №2