«Ақ жол» Демократиялық партиясының
ресми сайты
Жарғы
III. Партия қызметiнiң нысаны.

12. Партияның қызмет нысаны мыналар:
1) қоғамның саяси өмiрiне қатысу;
2) Партияның бағдарламалық мақсаты мен мiндетiн орындауды барлық заңды жолдармен қамтамасыз ету;
3) Партияның мақсаттары мен мiндеттерiн тұрғындар арасында тарату және түсiндiру;
4) заң шығару қызметiне қатысу;
5) мемлекеттiк билiк пен жергiлiктi басқару органдарында және өзге де ұйымдарда азаматтардың өкiлдiгiне ие бола отырып, олардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау;
6) құрылымдық бөлiмшелерге және бастауыш партия ұйымдарына әдiстемелiк, ұйымдық және өзге де көмек көрсету және олардың қызметтерiн ұйымдастыру;
7) қайырымдылық қызметiн жасау;
8) Партияның жарғылық пен бағдарламалық мақсаттарына және қызмет нысанына қайшы келмейтiн конференцияларды, семинарларды және дөңгелек үстелдердi, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жиналыстар, митингiлер, демонстрациялар, шерулер мен тосқауылдарға тұруды ұйымдастыру және өткiзу, сондай-ақ мәдени-ағарту iс-шараларын ұйымдастыру және өткiзу;
9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру;
10) Партияның жарғылық мақсаттары мен мiндеттерiн iске асыруға сәйкес келетiн және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн өзге де қызметтердi жүзеге асыру.
Ұстау

I.Жалпы ережелер

II. Партияның негiзгi мақсаты мен мiндетi

III. Партия қызметiнiң нысаны

IV. Партия құқықтары мен мiндеттерi

V. Партияға мүшелiкке өтудiң және шығудың шарты, тәртiбi, партия мүшелерiн есепке алу, олардың құқықтары мен мiндеттерi

VI. Саяси партия мен оның құрылымдық бөлiмшелерiн құру тәртiбi

VII. Партияның ұйымдық құрылымы

VIII. Партияның Орталық Органдары

IX. Партия филиалдары және өкілдіктері

X. Партиядан кандидаттарды (кандидаттар тiзiмiн) ұсыну, олардың сайланбалы органдар құрамындағы қызметі және оларды қайта шақырып алу немесе орындарына басқа адамдарды ұсыну тәртiбi

XI. Партияның қаржысы мен мүлкi

XII. Партияның қаржылық-шаруашылық қызметі

XIII. Партия Жарғысы және Бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар енгiзу тәртiбi

XIV. Партияны қайта құру және қызметiн тоқтату

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы» Қоғамдық бірлестігінің 2002 жылғы 12 ақпандағы Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

Қосымша №1

Қосымша №2