«Ақ жол» Демократиялық партиясының
ресми сайты
Жарғы
VI. Саяси партия мен оның құрылымдық бөлiмшелерiн құру тәртiбi.

26. Партия Қазақстан Республикасының заңнамаларында қаралған тәртiппен құрылады, тiркеледi (қайта тiркеледi), қайта құрылады және таратылады.
27. Партия өз қызметін Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында атқарады. Партияның құрылымдық бөлiмшелері (филиалдар, өкілдіктер) Партия съезінде шешім қабылдау арқылы
Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртiппен және Партияны мемлекеттiк тiркеуден өткiзгеннен кейiн, заңнамаларда белгiленген мерзiмде есептiк тiркеуге тұрған соң құрылады.
Құрылымдық бөлiмшелер (филиалдар, өкілдіктер) өз қызметін есепті тіркеу орыны бойынша әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң шегінде жүзеге асырады.
Ұстау

I.Жалпы ережелер

II. Партияның негiзгi мақсаты мен мiндетi

III. Партия қызметiнiң нысаны

IV. Партия құқықтары мен мiндеттерi

V. Партияға мүшелiкке өтудiң және шығудың шарты, тәртiбi, партия мүшелерiн есепке алу, олардың құқықтары мен мiндеттерi

VI. Саяси партия мен оның құрылымдық бөлiмшелерiн құру тәртiбi

VII. Партияның ұйымдық құрылымы

VIII. Партияның Орталық Органдары

IX. Партия филиалдары және өкілдіктері

X. Партиядан кандидаттарды (кандидаттар тiзiмiн) ұсыну, олардың сайланбалы органдар құрамындағы қызметі және оларды қайта шақырып алу немесе орындарына басқа адамдарды ұсыну тәртiбi

XI. Партияның қаржысы мен мүлкi

XII. Партияның қаржылық-шаруашылық қызметі

XIII. Партия Жарғысы және Бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар енгiзу тәртiбi

XIV. Партияны қайта құру және қызметiн тоқтату

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы» Қоғамдық бірлестігінің 2002 жылғы 12 ақпандағы Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

Қосымша №1

Қосымша №2