‘Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы’ Заң жобасы

» Қаралып жатқан заң жобалары » 'Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы' Заң жобасы