«Ақ жол» ҚДП-ның 2014 жылғы қаржылық қызметі туралы есебі – Казак унi (Алматы)

» Баспасөз жарияланымдар » «Ақ жол» ҚДП-ның 2014 жылғы қаржылық қызметі туралы есебі - Казак унi (Алматы)

03.03.2015, 00:00

 
 
01.0.1.2014 жылға қалдық 15 947 394

 

 

2014

1.

Ақшалай қаражаттардың түсімдері, барлығы

315 907150

1.1.

Оның ішінде мүшелікжарна, уақытша қайтарымды және басқа көмек

5 395 000

2.

2. Шығыстар, барлығы

321329 057

 

Оның ішінде:

 

2.1.

Жалақы

119 663139

2.2.

Салықтар және әлеуметтік аударым

39162 894

2.3.

Офистерді жалға алу

49 075 782

2.4.

Байланыс, көлік қызметтері және пошта шығындары

19271058

2.5.

Шығыс материалдары (кеңсе тауарлары, полиграфия өнімдері, ЖЖМ, шаруашылық тауарлары, үйымдастыру техникасын толымдайтын катриджді қайта толтыру)

12424 937

2.6.

Іс-сапар шығындары

13 645551

2.7.

БАҚ-менжүмыс

40454 000

2.8.

Іс-шараларөткізу

12 814426

2.9.

Негізгі құрал-жабдықтар алу (үйымдастыру техникасы, кеңсе жиһазы)

473355

2.10.

Қайырымдылық көмек және ынталандыру (демеушілік қаражат есебінен)

4 125 000

2.11.

Өзге де шығыстар (Заң қызметі, негізгі құрал-жабдықтарды жөндеу, ақыл-кеңес беру қызметтері, банк қызметтері және т.с.с.)

10218915

3.

2011 жылдан ауысатын уақытша көмек бойынша берешек

92420 590

 

 

 

4.

01.01.2015 жылға қаражаттың қалдығы

10 525487

 
 
Дерекнама – Казак унi (Алматы), № 8 (667), 24.02.2015