‘Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2015-2017жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы’ Заң жобасы

» Қаралып жатқан заң жобалары » 'Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2015-2017жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы' Заң жобасы