ІІ. Партияның негізгі мақсаты мен міндеті.

   10. Партияның негізгі мақсаты – тәуелсіз, гүлденген, демократиялық және азат Қазақстан, әрбір азаматтың лайықты өмір сүруі. 

   11. Партияның негізгі міндеті – орын алып отырған әлеуметтік, саяси және экономикалық мәселелерді, қарапайым қазақстандықтардың өмірін қарышты қадамдармен жақсартуды сындарлы жолмен шешуге нақты іс-қимыл арқылы ықпал ету.