ІІІ. Партия қызметінің нысаны.

12. Партияның қызмет нысаны мыналар: 

 1) қоғамның саяси өміріне қатысу; 

 2) Партияның бағдарламалық мақсаты мен міндетін орындауды барлық заңды жолдармен қамтамасыз ету; 

 3) Партияның мақсаттары мен міндеттерін тұрғындар арасында тарату және түсіндіру; 

 4) заң шығару қызметіне қатысу; 

 5) мемлекеттік билік пен жергілікті басқару органдарында және өзге де ұйымдарда азаматтардың өкілдігіне ие бола отырып, олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау; 

 6) құрылымдық бөлімшелерге және бастауыш партия ұйымдарына әдістемелік, ұйымдық және өзге де көмек көрсету және олардың қызметтерін ұйымдастыру; 

 7) қайырымдылық қызметін жасау; 

 8) Партияның жарғылық пен бағдарламалық мақсаттарына және қызмет нысанына қайшы келмейтін конференцияларды, семинарларды және дөңгелек үстелдерді, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жиналыстар, митингілер, демонстрациялар, шерулер мен тосқауылдарға тұруды ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ мәдени-ағарту іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу;

 9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру; 

 10) Партияның жарғылық мақсаттары мен міндеттерін іске асыруға сәйкес келетін және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қызметтерді жүзеге асыру.